Landschap
Landschap is de verzamelnaam voor het geheel van alle elementen die tezamen onze (leef)omgeving vormen. De natuurlijke basis van bodem, water, reliƫf en begroeiing scheppen de randvoorwaarden voor de verschijningsvorm en het gebruik. De wijze waarop de mens met deze randvoorwaarden omgaat bepaalt de uiteindelijke verschijningsvorm en kwaliteit van het landschap. Cleveringa Advies beoogt eerlijke, robuuste landschappen die optimaal inspelen op de kwaliteiten die de basiskenmerken bieden.
Kenmerkend voor een Cleveringa-advies zijn een gedegen kennis van de landschappelijke onderlegger ter plaatse, robuuste plannen die rekening houden met de natuurlijke draagkracht van die locatie en draagvlak bij de huidige en toekomstige gebruikers.