Ervaring en expertise
- Gebiedsontwikkeling: natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen, Integraal gebiedsprograma Bakel-Milheeze.
- Faunapassages: landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van diverse ecoducten in Nederland,
ontsnipperingsmaatregelen bij wegen en kanalen.
- Nieuwe natuur: beekherstelplannen en Ecologische Verbindingszones, natuurontwikkelingsplannen.
- Landschappelijke inpassing van infrastructuur: opstellen van Esthetisch Programma van Eisen/beeldkwaliteitsplan, strategische invulling van landschappelijk/ecologische scope bij tenders.

klik hier voor portfolio