Achter de Berke (2019-2020) - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Achter de Berke (2019-2020)

Het project "Achter de Berke" is een uitbreiding van de Bakelse Plassen te Bakel en Milheeze. De nieuwe plas met randzones vormt de verbindende schakel tussen het dorp Milheeze en het natuurgebied Bakelse Plassen/Stippelberg. De nabijheid tot Milheeze biedt bijzondere kansen voor ondermeer dorpse ommetjes en een voedselbos. Daarnaast wordt een pilotproject ontwikkeld voor een robuust watersysteem. Dit systeem voegt in de natte periode water aan de grondwatervoorraad toe, zodat in de droge zomers er langer water beschikbaar is voor landbouw en natuur.
Het gehele planvormingsproces is begeleid door twee klankbordgroepen, waarin respectievelijk de direct omwonenden en de brede omgeving vertegenwoordigd zijn. Beide klankbordgroepen zijn van meet af aan geïnformeerd over de planontwikkeling, onderzoeken en MER. In het uiteindelijke plan is tegemoet gekomen aan diverse wensen vanuit de omgeving.C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
Terug naar de inhoud