N35 Zwolle-Wijthmen (2014) - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

N35 Zwolle-Wijthmen (2014)

Het Esthethisch Programma van Eisen (EPvE) voor de N35 tussen Zwolle en Wijthmen, ook wel ambitiedocument genoemd, beschrijft de gewenste ruimtelijke kwaliteit voor de toekomstige verbrede weg. Voor de N35 geldt een bovenliggend ruimtelijk kader voor de gehele N35 tussen Zwolle en Almelo. Het EPvE omvat de vertaling van deze ruimtelijke visie naar de lokale  randvoorwaarden.
Het EPvE gaat in op de esthetische aspecten van de gebouwde objecten, zoals geluidsschermen en viaducten. Bij de N35 staan de sterk horizontale belijning en natuurlijke materialen als hout en glas centraal. Daarnaast besteedt het EPvE aandacht aan de landschappelijke inpassing, beplanting en faunavoorzieningen.
* Project uit de periode bij Landschappartners BV
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
Terug naar de inhoud