N411 Koningsweg (2016) - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

N411 Koningsweg (2016)

De Koningsweg (N411) tussen Utrecht en Bunnik voert door het Kromme Rijnlandschap met bijzondere landschappelijke waarden, zoals de Hollandse Waterlinie en de landgoederen van Amelisweerd. Het verkeerskundig ontwerp voor de Koningsweg is op hoofdlijn klaar; het inrichtingsplan richt zich vooral op de inpassing van de weg in het landschap, de beleving van het landschap, de recreatieve belangen en de omwonden.
Het plan is samen met de omgeving tot stand gekomen. Aan de voorkant zijn in ontwerp-dialoog-sessies de knelpunten en wensen uit de omgeving opgehaald. Op basis van die informatie is het schetsontwerp opgesteld, dat vervolgens opnieuw met de omgeving is besproken. Op deze wijze is draagvlak voor het plan gecreƫerd.
* Project uit de periode bij Landschappartners BV
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
Terug naar de inhoud