15 Ecoducten | Nederland | 2009-2016 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

15 Ecoducten | Nederland | 2009-2016

In het kader van het Meerjarenplan Ontsnippering (MJPO) zijn er de afgelopen jaren enkele tientallen ecoducten in Nederland gebouwd. De landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van 15 ecoducten is van onze hand. In samenwerking met de architect en opdrachtgever is tevens het welstandstraject be­ge­leid en met succes doorlopen.
De ontwerpopgave voor de ecoducten betreft de landschappelijke inpassing van het ecoducten in samenhang met de vormgeving van de ecoduct. Het aangrenzende landschap gaat naadloos over in het kunstmatige landschap op het ecoduct. Grondwallen schermen geluid en licht van de snelweg af, zodat de dieren ongestoord naar de andere kant kunnen.
Onderstaand: Ecoduct Jac P. Thijsse over de A12.
* Project uit de periode bij Landschappartners BV
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2023
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2023
Terug naar de inhoud