Projectwebsites - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Projectwebsites

Voor diverse projecten maken (en onderhouden) we projectwebsites voor de omgevingscommunicatie. Via de website wordt de omgeving geïnformeerd over stand van de planvorming, de procedures en (tijdens de uitvoering) over werkzaamheden die gepland zijn. Tevens kunnen belangstellende de verschillende documenten, zoals het MER of het eindplan, downloaden.
Enkele voorbeelden zijn:
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2023
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2023
Terug naar de inhoud